/ /

Terms and Conditions (πρόγραμμα συνεργατών)

Προμήθεια και cookie (πρόγραμμα συνεργατών)

Η προμήθεια που ορίζεται να καταβληθεί για την αγορά προϊόντων από ειδικό σύνδεσμο των συνεργατών μας είναι 6%, επί του τελικού ποσού της παραγγελίας πριν τα μεταφορικά και την αντικαταβολή.

Το cookie του συνεργάτη μας και των πελατών που προέρχονται από αυτόν θα μένει στα συστήματά μας για 30 ημέρες. Αυτό σημαίνει πως αν ο πελάτης που ήρθε από συνεργάτη κάνει τις αγορές του εντός 30 ημερών, τότε και θα καταβληθεί η προμήθεια στον συνεργάτη. Μετά από 30 ημέρες το σύστημά μας, διαγράφει οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Ο ανακατευθυνόμενος πελάτης θα πρέπει να κάνει αγορές άνω των 20 € για να καταβληθεί η προμήθεια στον συνεργάτη.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Προγράμματος Συνεργατών CRUNCHY ONES (affiliate marketing)

Συμφωνία:

Με την εγγραφή σας ως Συνεργάτης στο Πρόγραμμα Συνεργατών CRUNCHY ONES (“Πρόγραμμα”) συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Παροχής Υπηρεσιών”).

Η CRUNCHY ONES διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αλλάζει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση. Οποιεσδήποτε νέες δυνατότητες που αυξάνουν ή βελτιώνουν το τρέχον Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων, θα υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Η συνέχιση της χρήσης του Προγράμματος μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα συνιστά τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του Λογαριασμού σας και τη μη καταβολή τυχόν εκκρεμών πληρωμών προμήθειας που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραβίασης. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα Συνεργατών με δική σας ευθύνη.

Όροι για το άνοιγμα λογαριασμού:
Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω για να συμμετάσχετε σε αυτό το Πρόγραμμα.
Πρέπει να ζείτε στην Ελλάδα για να είστε Συνεργάτης.
Πρέπει να είσαι άνθρωπος. Δεν επιτρέπονται λογαριασμοί που έχουν καταχωριστεί με “bots” ή άλλες αυτοματοποιημένες μεθόδους.
Πρέπει να δώσετε το νόμιμο πλήρες όνομά σας, μια έγκυρη διεύθυνση email και όποια άλλη πληροφορία σας ζητηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.
Η σύνδεσή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο – δεν επιτρέπεται μια ενιαία σύνδεση που μοιράζονται πολλά άτομα.
Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Η CRUNCHY ONES δεν μπορεί και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με αυτήν την υποχρέωση ασφαλείας.
Είστε υπεύθυνοι για όλο το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται και τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στον λογαριασμό σας.
Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα Συνεργατών για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. Δεν πρέπει, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάζετε οποιουσδήποτε νόμους (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).

Σύνδεσμοι/γραφικά στον ιστότοπό σας, στα email σας ή άλλες επικοινωνίες:

Μόλις εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Συνεργατών, θα σας εκχωρηθεί ένας μοναδικός Κωδικός Συνεργατών. Επιτρέπεται να τοποθετείτε συνδέσμους, banner ή άλλα γραφικά που παρέχουμε με τον Κωδικό Συνεργάτη στον ιστότοπό σας, στα email σας ή σε άλλες επικοινωνίες. Θα σας παρέχουμε οδηγίες, συνδέσμους και banners που θα τα χρησιμοποιήσετε για ανακατεύθυνση στο CRUNCHY ONES. Μπορούμε να αλλάξουμε τα σχέδια των banners ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεν θα αλλάξουμε τις διαστάσεις των εικόνων χωρίς την κατάλληλη ειδοποίηση.

Για να έχουμε ακριβή εικόνα της προμήθειάς σας, αναφοράς και παραπομπής, θα σας παρέχουμε ειδικές μορφές συνδέσμων που θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ του ιστότοπού σας και των CRUNCHY ONES. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι κάθε ένας από τους συνδέσμους μεταξύ του ιστότοπού σας και των CRUNCHY ONES χρησιμοποιείτε σωστά. Οι σύνδεσμοι προς τους CRUNCHY ONES που τοποθετούνται στον ιστότοπό σας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία αναφέρονται ως “Ειδικοί Σύνδεσμοι”. Θα κερδίζετε προμήθεια μόνο για πωλήσεις CRUNCHY ONES που πραγματοποιούνται απευθείας μέσω των Ειδικών Συνδέσμων. δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί ​​σας σε σχέση με οποιαδήποτε αποτυχία από εσάς ή από κάποιον που παραπέμπετε να χρησιμοποιήσει Ειδικούς Συνδέσμους ή να πληκτρολογήσει εσφαλμένα τον Κωδικό Συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού που μια τέτοια αποτυχία μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε μείωση των ποσών που διαφορετικά θα καταβάλλονταν σε εσάς σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

Οι σύνδεσμοι συνεργατών θα πρέπει να παραπέμπουν στη σελίδα του προϊόντος που προωθείται.

Αμοιβές παραπομπής/προμήθειες και πληρωμή:

Για να είναι επιλέξιμη μια πώληση Προϊόντος για να κερδίσει προμήθεια ο συνεργάτης, ο πελάτης πρέπει να κάνει κλικ σε έναν Ειδικό Σύνδεσμο από τον ιστότοπό σας, το email ή άλλες επικοινωνίες στο https://www.crunchyones.gr και να ολοκληρώσει μια παραγγελία για ένα προϊόν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (συνεδρία).

Θα πληρώνουμε προμήθειες μόνο για συνδέσμους που παρακολουθούνται και αναφέρονται αυτόματα από τα συστήματά μας. Δεν θα πληρώσουμε προμήθειες εάν κάποιος πει ότι αγόρασε ή κάποιος πει ότι εισήγαγε έναν κωδικό παραπομπής, εάν δεν παρακολουθήθηκε από το σύστημά μας. Μπορούμε να πληρώσουμε μόνο προμήθειες για πωλήσεις που δημιουργούνται μέσω των ειδικών συνδέσμων που παρακολουθούνται από τα συστήματά μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε τις προμήθειες που κερδίζονται μέσω δόλιας, παράνομης ή υπερβολικά επιθετικής, αμφισβητήσιμης πώλησης ή μεθόδων μάρκετινγκ.

Οι πληρωμές ξεκινούν μόνο αφού κερδίσετε περισσότερα από 20 € και αυτές θα καταβάλλονται μηνιαία στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.  Εάν ο λογαριασμός σας δεν ξεπεράσει ποτέ το όριο των 20 €, οι προμήθειες σας δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε θα πληρωθούν. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για την πληρωμή λογαριασμών που έχουν ξεπεράσει το όριο των 20 €.

Αναγνωρίζοντας τον εαυτό σας ως Συνεργάτη του CRUNCHY ONES:

Δεν μπορείτε να εκδώσετε κανένα δελτίο τύπου σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. Μια τέτοια ενέργεια μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό σας από το Πρόγραμμα. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο να παραποιείτε ή να εξωραΐζετε τη σχέση μεταξύ μας, λέγοντας ότι μας παρέχετε τα προϊόντα μας, να λέτε ότι είστε μέρος των CRUNCHY ONES ή να εκφράζετε ή να υπονοείτε οποιαδήποτε σχέση ή σχέση μεταξύ μας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της έκφρασης ή υπονοώντας ότι υποστηρίζουμε, χορηγούμε, υποστηρίζουμε ή συνεισφέρουμε χρήματα σε οποιονδήποτε φιλανθρωπικό σκοπό ή άλλο σκοπό).

Δεν μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα μέσω των ειδικών συνδέσμων για δική σας χρήση. Τέτοιες αγορές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα (κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια) την παρακράτηση της προμήθειας ή/και τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εφόσον τα τρέχοντα κέρδη των προμηθειών σας είναι πάνω από 20 €, θα πληρώνεστε κάθε μήνα. Εάν δεν έχετε κερδίσει 20 € από την τελευταία πληρωμή σας, θα σας πληρώσουμε τον επόμενο μήνα αφού περάσετε το όριο.

Ορισμός πελάτη

Οι πελάτες που αγοράζουν προϊόντα μέσω αυτού του Προγράμματος θα θεωρούνται πελάτες μας. Κατά συνέπεια, όλοι οι κανόνες, οι πολιτικές και οι διαδικασίες λειτουργίας μας σχετικά με τις παραγγελίες πελατών, την εξυπηρέτηση πελατών και τις πωλήσεις προϊόντων θα ισχύουν για αυτούς τους πελάτες. Μπορούμε να αλλάξουμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες λειτουργίας μας ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, να καθορίσουμε τις τιμές που θα χρεωθούν για προϊόντα που πωλούνται στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος σύμφωνα με τις δικές μας πολιτικές τιμολόγησης. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν από καιρό σε καιρό. Επειδή οι αλλαγές τιμών ενδέχεται να επηρεάσουν τα Προϊόντα που έχετε καταχωρίσει στον ιστότοπό σας, δεν θα πρέπει να εμφανίζετε τιμές προϊόντων στον ιστότοπό σας. Θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να παρουσιάσουμε ακριβείς πληροφορίες, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη διαθεσιμότητα ή την τιμή οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος.

Οι ευθύνες σας

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του ιστότοπού σας και για όλα τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για:

– Την τεχνική λειτουργία του site σας και όλου του συναφούς εξοπλισμού
– Η διασφάλιση ότι η εμφάνιση Ειδικών Συνδέσμων στον ιστότοπό σας δεν παραβιάζει καμία συμφωνία μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν περιορισμών ή απαιτήσεων που τίθενται σε εσάς από τρίτο μέρος που φιλοξενεί τον ιστότοπό σας)
– Η ακρίβεια, η αλήθεια και η καταλληλότητα των υλικών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό σας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των υλικών που σχετίζονται με το Προϊόν και οποιασδήποτε πληροφορίας περιλαμβάνετε ή συσχετίζετε με Ειδικούς συνδέσμους)
– Διασφάλιση ότι το υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπό σας δεν παραβιάζει ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ιδιωτικού απορρήτου ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων)
– Διασφάλιση ότι τα υλικά που δημοσιεύονται στον ιστότοπό σας δεν είναι συκοφαντικά ή άλλως παράνομα
– Διασφάλιση ότι ο ιστότοπός σας αποκαλύπτει με ακρίβεια και επάρκεια, είτε μέσω μιας πολιτικής απορρήτου είτε με άλλο τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο συλλέγετε, χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε και αποκαλύπτετε δεδομένα που συλλέγονται από επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, ότι τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιζόμενων) ενδέχεται να προβάλλουν περιεχόμενο και/ ή διαφημίσεις και συλλέγουν πληροφορίες απευθείας από τους επισκέπτες και ενδέχεται να τοποθετούν ή να αναγνωρίζουν cookies στα προγράμματα περιήγησης των επισκεπτών.

Συμμόρφωση με τους Νόμους

Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, συμφωνείτε ότι, ενώ είστε συμμετέχων στο Πρόγραμμα, θα συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους, διατάγματα, κανόνες, κανονισμούς, εντολές, άδειες, αποφάσεις, ή άλλες απαιτήσεις οποιασδήποτε κρατικής αρχής που έχει δικαιοδοσία πάνω σας, είτε αυτοί οι νόμοι κ.λπ. ισχύουν τώρα είτε τίθενται σε ισχύ αργότερα κατά τη διάρκεια της περιόδου που συμμετέχετε στο Πρόγραμμα. Χωρίς περιορισμό της προαναφερθείσας υποχρέωσης, συμφωνείτε ότι ως προϋπόθεση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους (ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς ή άλλους) που διέπουν το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του νόμου CAN-SPAM του 2003 και όλων των άλλων νόμων κατά των ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Διάρκεια της Σύμβασης και του Προγράμματος

Η διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας θα ξεκινήσει με την αποδοχή της αίτησης του Προγράμματός σας και θα λήξει όταν τερματιστεί από οποιοδήποτε μέρος. Είτε εσείς είτε εμείς μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, δίνοντας στο άλλο μέρος γραπτή ειδοποίηση. Με τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, θα σταματήσετε αμέσως τη χρήση και θα αφαιρέσετε από τον ιστότοπό σας, όλους τους συνδέσμους προς το https://www.crunchyones.gr και όλα τα εμπορικά σήματα, τις εμπορικές ενδυμασίες και τα λογότυπά μας και όλα τα υπόλοιπα υλικά που παρέχονται από ή για λογαριασμό μας σε εσάς σύμφωνα με το παρόν ή σε σχέση με το Πρόγραμμα. Οι CRUNCHY ONES διατηρούν το δικαίωμα να τερματίσουν το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό του προγράμματος, οι CRUNCHY ONES θα πληρώσουν τυχόν εκκρεμή κέρδη που συγκεντρώθηκαν πάνω από €20.

Λήξη

Η CRUNCHY ONES, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και όλη την τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του Προγράμματος ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας CRUNCHY ONES, για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή. Αυτός ο τερματισμός της Υπηρεσίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή διαγραφή του Λογαριασμού σας ή την πρόσβασή σας στον Λογαριασμό σας και την κατάπτωση και παραίτηση όλων των πιθανών ή προς πληρωμή προμηθειών στον Λογαριασμό σας, εάν αποκτήθηκαν μέσω δόλιας, παράνομης ή υπερβολικά επιθετικής, αμφισβητούμενης μεθόδου πωλήσεων ή μάρκετινγκ. Η CRUNCHY ONES διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εξυπηρέτηση σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Σχέσεις Μερών

Εσείς και εμείς είμαστε ανεξάρτητοι εργολάβοι και τίποτα σε αυτή τη Συμφωνία δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε συνεργασία, κοινοπραξία, αντιπροσωπεία, franchise, αντιπρόσωπος πωλήσεων ή σχέση εργασίας μεταξύ των μερών. Δεν θα έχετε καμία εξουσία να κάνετε ή να αποδεχτείτε προσφορές ή παραστάσεις εκ μέρους μας. Δεν θα κάνετε καμία δήλωση, είτε στον ιστότοπό σας είτε με άλλο τρόπο, εκτός εάν αυτό συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη.

Περιορισμοί Ευθύνης

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες (ή τυχόν απώλεια εσόδων, κερδών ή δεδομένων) που προκύπτουν σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή το Πρόγραμμα, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επιπλέον, η συνολική μας ευθύνη που προκύπτει σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία και το Πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τα συνολικά τέλη ανακατεύθυνσης που καταβάλλονται σε εσάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

Αποποίηση ευθυνών

Δεν παρέχουμε ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα ή οποιαδήποτε προϊόντα που πωλούνται μέσω του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων καταλληλότητας, εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης ή οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων που προκύπτουν από μια πορεία απόδοσης, συναλλαγής ή εμπορική χρήση). Επιπλέον, δεν δηλώνουμε ότι η λειτουργία του CRUNCHY ONES θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα και δεν θα φέρουμε ευθύνη για τις συνέπειες τυχόν διακοπών ή σφαλμάτων.

Ανεξάρτητη Έρευνα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ (ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ) να ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ. ΕΧΕΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

CRUNCHY ONES Affiliate Program Terms of Service

Refferals and cookies (affiliate marketing)

The commission that is set to be paid for the purchase of products over € 20 by a special link of our partners is 6%, on the final amount of the order before shipping and cash on delivery.

The cookie of our partner and the customers that come from him will stay in our systems for 30 days. This means that if the customer who came from a partner makes his purchases within 30 days, then the commission will be paid to the partner. After 30 days our system deletes any activity.

The redirected customer will have to make purchases over € 20 for us to pay the commission to the partner.

Agreement

By signing up to be an Affiliate in the CRUNCHY ONES Affiliate Program (“Program”) you are agreeing to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”).

CRUNCHY ONES reserves the right to update and change the Terms of Service from time to time without notice. Any new features that augment or enhance the current Program, including the release of new tools and resources, shall be subject to the Terms of Service. Continued use of the Program after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Violation of any of the terms below will result in the termination of your Account and for forfeiture of any outstanding affiliate commission payments earned during the violation. You agree to use the Affiliate Program at your own risk.

Account Terms

 • You must be 18 years or older to be part of this Program.
 • You must live in GREECE to be an Affiliate.
 • You must be a human. Accounts registered by “bots” or other automated methods are not permitted.
 • You must provide your legal full name, a valid email address, and any other information requested in order to complete the signup process.
 • Your login may only be used by one person – a single login shared by multiple people is not permitted.
 • You are responsible for maintaining the security of your account and password. CRUNCHY ONES cannot and will not be liable for any loss or damage from your failure to comply with this security obligation.
 • You are responsible for all Content posted and activity that occurs under your account.
 • One person or legal entity may not maintain more than one account.
 • You may not use the Affiliate Program for any illegal or unauthorized purpose. You must not, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).
 • You may not use the Affiliate Program to earn money on your own CRUNCHY ONES product accounts.

Links/graphics on your site, in your emails, or other communications

Once you have signed up for the Affiliate Program, you will be assigned a unique Affiliate Code. You are permitted to place links, banners, or other graphics we provide with your Affiliate Code on your site, in your emails, or in other communications. We will provide you with guidelines, link styles, and graphical artwork to use in linking to CRUNCHY ONES. We may change the design of the artwork at any time without notice, but we won’t change the dimensions of the images without proper notice.

To permit accurate tracking, reporting, and referral fee accrual, we will provide you with special link formats to be used in all links between your site and the CRUNCHY ONES. You must ensure that each of the links between your site and the CRUNCHY ONES properly utilizes such special link formats. Links to the CRUNCHY ONES placed on your site pursuant to this Agreement and which properly utilize such special link formats are referred to as “Special Links.” You will earn referral fees only with respect to sales on a CRUNCHY ONES product occurring directly through Special Links; we will not be liable to you with respect to any failure by you or someone you refer to use Special Links or incorrectly type your Affiliate Code, including to the extent that such failure may result in any reduction of amounts that would otherwise be paid to you pursuant to this Agreement.

Affiliate links should point to the page of the product being promoted.

Referral fees/commissions and payment

For a Product sale to be eligible to earn a referral fee, the customer must click-through a Special Link from your site, email, or other communications to https://www.crunchyones.gr and complete an order for a product during that session.

We will only pay commissions on links that are automatically tracked and reported by our systems. We will not pay commissions if someone says they purchased or someone says they entered a referral code if it was not tracked by our system. We can only pay commissions on business generated through properly formatted special links that were automatically tracked by our systems.

We reserve the right to disqualify commissions earned through fraudulent, illegal, or overly aggressive, questionable sales or marketing methods.

Payments only begin once you’ve earned more than €20 in affiliate income. If your affiliate account never crosses the €20 threshold, your commissions will not be realized or paid. We are only responsible for paying accounts that have crossed the €20 threshold.

Identifying yourself as a CRUNCHY ONES Affiliate

You may not issue any press release with respect to this Agreement or your participation in the Program; such action may result in your termination from the Program. In addition, you may not in any manner misrepresent or embellish the relationship between us and you, say you develop our products, say you are part of CRUNCHY ONES or express or imply any relationship or affiliation between us and you or any other person or entity except as expressly permitted by this Agreement (including by expressing or implying that we support, sponsor, endorse, or contribute money to any charity or other cause).

You may not purchase products through your affiliate links for your own use. Such purchases may result (in our sole discretion) in the withholding of referral fees and/or the termination of this Agreement.

Payment schedule

As long as your current affiliate earning are over €20, you’ll be paid each month. If you haven’t earned €20 since your last payment, we’ll pay you the following month after you’ve crossed the threshold.

Customer definition

Customers who buy products through this Program will be deemed to be our customers. Accordingly, all of our rules, policies, and operating procedures concerning customer orders, customer service, and product sales will apply to those customers. We may change our policies and operating procedures at any time. For example, we will determine the prices to be charged for products sold under this Program in accordance with our own pricing policies. Product prices and availability may vary from time to time. Because price changes may affect Products that you have listed on your site, you should not display product prices on your site. We will use commercially reasonable efforts to present accurate information, but we cannot guarantee the availability or price of any particular product.

Your responsibilities

You will be solely responsible for the development, operation, and maintenance of your site and for all materials that appear on your site. For example, you will be solely responsible for:

– The technical operation of your site and all related equipment
– Ensuring the display of Special Links on your site does not violate any agreement between you and any third party (including without limitation any restrictions or requirements placed on you by a third party that hosts your site)
– The accuracy, truth, and appropriateness of materials posted on your site (including, among other things, all Product-related materials and any information you include within or associate with Special Links)
– Ensuring that materials posted on your site do not violate or infringe upon the rights of any third party (including, for example, copyrights, trademarks, privacy, or other personal or proprietary rights)
– Ensuring that materials posted on your site are not libelous or otherwise illegal
– Ensuring that your site accurately and adequately discloses, either through a privacy policy or otherwise, how you collect, use, store, and disclose data collected from visitors, including, where applicable, that third parties (including advertisers) may serve content and/or advertisements and collect information directly from visitors and may place or recognize cookies on visitors’ browsers.

Compliance with Laws

As a condition to your participation in the Program, you agree that while you are a Program participant you will comply with all laws, ordinances, rules, regulations, orders, licenses, permits, judgments, decisions or other requirements of any governmental authority that has jurisdiction over you, whether those laws, etc. are now in effect or later come into effect during the time you are a Program participant. Without limiting the foregoing obligation, you agree that as a condition of your participation in the Program you will comply with all applicable laws (federal, state or otherwise) that govern marketing email, including without limitation, the CAN-SPAM Act of 2003 and all other anti-spam laws.

Term of the Agreement and Program

The term of this Agreement will begin upon our acceptance of your Program application and will end when terminated by either party. Either you or we may terminate this Agreement at any time, with or without cause, by giving the other party written notice of termination. Upon the termination of this Agreement for any reason, you will immediately cease use of, and remove from your site, all links to https://www.crunchyones.gr, and all of our trademarks, trade dress, and logos, and all other materials provided by or on behalf of us to you pursuant hereto or in connection with the Program. CRUNCHY ONES reserves the right to end the Program at any time. Upon program termination, CRUNCHY ONES will pay any outstanding earnings accrued above €20.

Termination

CRUNCHY ONES, in its sole discretion, has the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Program, or any other CRUNCHY ONES service, for any reason at any time. Such termination of the Service will result in the deactivation or deletion of your Account or your access to your Account, and the forfeiture and relinquishment of all potential or to-be-paid commissions in your Account if they were earned through fraudulent, illegal, or overly aggressive, questionable sales or marketing methods. CRUNCHY ONES reserves the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

Relationship of Parties

You and we are independent contractors, and nothing in this Agreement will create any partnership, joint venture, agency, franchise, sales representative, or employment relationship between the parties. You will have no authority to make or accept any offers or representations on our behalf. You will not make any statement, whether on your site or otherwise, that reasonably would contradict anything in this Section.

Limitations of Liability

We will not be liable for indirect, special, or consequential damages (or any loss of revenue, profits, or data) arising in connection with this Agreement or the Program, even if we have been advised of the possibility of such damages. Further, our aggregate liability arising with respect to this Agreement and the Program will not exceed the total referral fees paid or payable to you under this Agreement.

Disclaimers

We make no express or implied warranties or representations with respect to the Program or any products sold through the Program (including, without limitation, warranties of fitness, merchantability, noninfringement, or any implied warranties arising out of a course of performance, dealing, or trade usage). In addition, we make no representation that the operation of the CRUNCHY ONES will be uninterrupted or error-free, and we will not be liable for the consequences of any interruptions or errors.

Independent Investigation

YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT AND AGREE TO ALL ITS TERMS AND CONDITIONS. YOU UNDERSTAND THAT WE MAY AT ANY TIME (DIRECTLY OR INDIRECTLY) SOLICIT CUSTOMER REFERRALS ON TERMS THAT MAY DIFFER FROM THOSE CONTAINED IN THIS AGREEMENT OR OPERATE WEB SITES THAT ARE SIMILAR TO OR COMPETE WITH YOUR WEB SITE. YOU HAVE INDEPENDENTLY EVALUATED THE DESIRABILITY OF PARTICIPATING IN THE PROGRAM AND ARE NOT RELYING ON ANY REPRESENTATION, GUARANTEE, OR STATEMENT OTHER THAN AS SET FORTH IN THIS AGREEMENT.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping